สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ปิดงบ ตรวจสอบ นนทบุรี ปทุมธานี

Title

การปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์

ถ้ำโบราณ

สถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก

ซื้อ/ขาย/ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ สามารถจดแบบคณะบุคคลได้ไหมครับ

ประโยชน์ทดแทนในกรณีเสียชีวิต

ค่ามาจิ้นหรือส่วนลดเงินดาวน์รถยนต์ที่ให้ลูกค้าทำใมบริษัทลงเป็น40(2)

เวียงกาหลง

จ่ายค่าน้ำค่าไฟที่ เคาร์เตอร์เซอร์วิส

ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ที่หน่วยงานใหนคะ

จะปิดบริษัทฯ แต่ยังมีทรัพย์สิน และลูกหนี้อยู่จะเลี่ยงอย่างไรได้บ้าง

ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไหม

ปาย

ใบกำกับภาษีที่ต้องนำส่งสำนักงานบัญชี

เปิดร้านขายกาแฟสด ขายกาแฟไม่มีใบเสร็จสักหน่อย

ค่าใช้จ่ายทางภาษี

การจ่ายค่าขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี

การหักภาษี ณ ที่จ่าย ของดอกเบี้ยพัธบัตรไทยเข้มแข็ง

แผ่นดินไหว 8 ริกเตอร์ ที่หมู่เกาะโซโลมอน

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์

ขายสินค้าเพื่อตัดสต็อค

พิพิธภัณฑ์เปิดบ้านโป่งมะนาว

สิทธิบัตรเวลาขายต้องใช้ราคาที่ตัดจำหน่ายแล้่วหรือใช้ราคาทุนครับ

การกรอกแบบภงด.90 จะแยกยื่นหรือว่ายื่นรวมกับคู่สมรส

รายได้เงินปันผล

วิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

จะปิดบัญชีเลิกบริษัท แต่สงสัยเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

ถ้าเราไม่ได้จด VAT แล้วจะขายของให้ลูกค้าต้องการ VAT ต้องออกเอกสารอย่างไร

การส่งหนังสือนัดประชุมให้ถึงตัวผู้ถือหุ้นโดยตรง

การย้ายที่อยู่ใหม่ ต้องแจ้งใครก่อนคะ หรือใครก่อนก็ได้

การลงบัญชีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

อายุหุ้นกู้

ลงบัญชีเงินเดือนพร้อมหัก3%

หลักเกณฑ์ในการปันส่วนต้นทุนร่วม

โอนทรัพย์สินของหุ้นส่วน เป็นของหจก.ทำยังไง

อยากจดทะเบียนบริษัท รับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

การจ่ายเงินสนับสนุนครอบครัวพนักงานที่เสียชีวิต

ซื้อ software จากต่างประเทศ ไม่ผ่านศุลกากร

เอกสาร และวิธีการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว

เปลี่ยนจากผู้ทำบัญชีอิสระเป็นสำนักงานบัญชี

หลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม อยากทราบว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไร

ชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) นับอย่างไร?

เราสามารถนำ หักณที่จ่าย ขอรับภาษีคืน ได้หรือเปล่า เป็น พนักงานขาย นะครับ

โครงการประหยัดพลังงาน

แบบนี้ได้เงินภาษีคืนรึป่าวครับ

ให้เช่าคอมพิวเตอร์กับทางราชการ พอหมดระยะเวลาเช่าบริจาคให้

รบกวนถามเรื่องการย้ายที่อยู่ของบริษัท

วันที่เช็ค วันที่ในหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย และวันที่ใบเสร็จ

วัดพระธาตุผาเงา

กิจการบริการมีงานแก้ไข สามารถออกใบลดหนี้ได้ไหมค่ะ

การออกใบเสร็จเงินสมาคมด้วยคอมพิวเตอร์

การเคลม Vat ตั๋วเครื่องบิน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ

การทำบัญชีต้องใช้มาตราฐานการบัญชีอะไรค่ะ

ตรวจสอบห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กต้องตรวจยอดยกมาหรือไม่

ยื่นงบเปล่า 3 ปี ติดๆ

ภาษี หักณที่จ่าย ค่าขนส่ง

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของประเทศไต้หวัน สามารถนำมาเครดิตภาษีและขอคืนได้หรือเปล่า

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการงลบัญชี

สัญญาเช่าอาคาร

วิธีการทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

วันที่ในการตั้งหนี้อย่างน้อยกี่วันค่ะ

จ่ายภาษีล่าช้าเสียค่าปรับไหมครับ

ทำอย่างไรถึงจะได้ CPD

ธุรกิจผลิตน้ำแข็งต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ค่ะ

เอกสารในการจดทะเบียน

อยากทราบว่า การจ่ายเงินเดีอน หัก ณ ที่จ่ายอย่างไร

การลงเป็นต้นทุนของค่าใช้จ่ายในการรวมกิจการ

หาแบบฟอร์มสมุดรายวันซื้อ

มีรายได้ประจำ และมีอาชีพเสริม จะกรอกแบบเสียภาษีอยากไร

ความจำเป็นในการเป็นสมาชิกของสภา

จ่ายค่าที่ปรึกษาไปยังประเทศอิสราเอลแก่บุคคลธรรมดาต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่อย่างไร

สอบถามเรื่องการหักค่าใช้จ่ายของบุคคลธรรมดา

ผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

การบันทึกบัญชีเงินกู้ยืมระหว่างกัน

การเรียกชำระค่าหุ้นที่เหลืออยู่

การแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง(CPD)ผ่านinternet

ใบสำคัญจ่าย จำเป็นต้องลงภาษีซื้อหรือเปล่า

ภงด.53 ยื่นเกินไป 1 รายการทำไงคะ

สินค้าสำเร็จรูปต้องมีสินค้าคงเหลือหรือไม่ค่ะ

การรับเงินสดจากค่าขายหน้าร้าน

การจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ

การปันส่วนต้นทุน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตัวอย่างสัญญากิจการร่วมค้า

จดทะเบียนพาณิชย์ ทำกิจการเช่ารถทัวร์

การกรอก ภงด. 50 + การยื่นงบ + การเปลี่ยนวิธีการตีราคาสินค้า

วันแรงานแห่งชาติ

กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

การตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบันทึกรายจ่ายทางภาษีอากร ( ตอนที่ 5 )

การนำบิลไปเคลมภาษี

การจัดทำและรูปแบบใบกำกับภาษีที่ถูกต้อง

พิพิธภัณฑ์ชาวเขา

ต้องออกใบกำกับภาษี หรือไม่ ถ้ามีรายได้ค่าบริการ จากลูกค้าต่างประเทศ

การจ่ายค่าขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี

รับเงินมัดจำมาเพื่อบริการต้องมีภาษีขายเลยหรือไม่

การหักค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงาน

เงินเดือนเท่าไรถึงจะถูกหักณที่จ่าย

การลดอัตราภาษีให้กับธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก

ความหมายคำว่า "สามารถปิดงบได้"

วิธีการบัญชีการร่วมค้า โดยเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้า แยกต่างหาก

ผู้ทําบัญชีทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกสภาฯ หรือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชีกับสภาฯ ใช่หรือไม่ ?

พิพิธภัณฑ์ปลาในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ

คณะบุคคลทำธุรกิจออแกไนเซอร์ สามารถหักค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่คะ

ไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตัวอย่างที่ ไม่ต้องหักภาษีณที่จ่าย

เป็นผู้ทำบัญชี ต้องจบหลักสูตรอะไรค่ะ

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำบัญชีและสอบบัญชี

เปลี่ยนแปลงกรรมการจากหุ้นใหญ่

ดอยลังกา

รถกระบะเคลมภาษีได้ไหมค่ะ

ค่านายหน้าพนักงานขาย คุณคิดว่าหัก ณ ที่จ่าย กี่ %

พระธาตุดวงเดียว (เวียงเจดีย์)

ค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มหากยื่นแบบเกินกำหนดเวลา

เสียภาษีขนส่งสินค้า

ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ผิดต้องแก้ไขอย่างไร

การอุทธรณ์ภาษี

การทำบัญชีผิดพลาดของสินค้าคงเหลือ

กรณีที่ส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทางไปรษณีย์ตอบรับแล้ว แต่หนังสือถูกตีกลับ

ภาษี คนลี้ยงกุ้ง กิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

การหักค่าลดหย่อนเบี้ยประกัน

กู่ช้าง-กู่ม้า

การออกหนังสือรับรองหักณ ที่จ่ายเงินปันผล

ค่าปรับ ยื่นแบบช้าเท่าไร

ค่าใช้จ่ายที่มี vat สำหรับการก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานขอคืนได้หรือไม่??

บทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตาม cpd

เข้าไปดูรายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาติแต่ไม่เจอต้องทำอย่างไรค่ะ

ใบเสร็จกรมศุล ขอความรู้ด่วนนะคะ

ขอทราบความแตกต่างระหว่าง RETENTION กับ BALANCE PAYMENT

จ่ายเงินประกันสังคม ต้องทำอย่างไร

ผลเสียของการไม่ยื่น แบบ ภงด. 51

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่

ทำงานอยู่บริษัท ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ และมีใบเสร็จ ค่า ยกตู้ 1000 บาท ต้องหักภาษี

ปิดคณะบุคคล

ค่าใช้จ่ายที่จ้างคนต่างด้าวทำงานในบริษัท บันทึกบัญชีได้หรือไม่

ตัวอย่างประตูเล็กๆ ให้ลูกค้าดูลงค่าใช้จ่าย?

ลูกค้าโอนเงินค่าบริการเข้าบัญชี

วิธีการ ทํางบการเงิน

สอบถามค่ะ ว่าเบี้ยประกันชีวิตลดหย่อนไดหรือไม่ค่ะ

งบการเงินด้วย EXCELกรณีมีหลาย Sheet

ทำบ้านจัดสรร ต้องหักลดหย่อนอย่างไรคับ

รบกวนถามเรื่อง คชจ.ต้องห้าม

การออกใบกำกับภาษี

คณะบุคคลหักค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินได้หรือไม่

แบบแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชีสามารถโหลดทางอินเทอร์เน็ตได้ไหมค่ะ

ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาคืนเงินภาษี

พระธาตุดอยตุง

ร้านตัดผมครบวงจร จัดตั้งเป็นคณะบุคคลจะดีหรือเปล่าครับ

ค่าสินไหมเนื่องจากอุบัติเหตุ

เงินลงทุน

การเสียภาษีเกี่ยวกับค่านายหน้า

ค่าโทรศัพท์ ที่เรียกคืนจาก พนักงาน

คณะบุคคลจ่ายเงินเดือนให้ผู้ดำเนินการแทนและคนอื่นๆในคณะ

เรื่องภาษีซื้อต้องห้าม

ขอคืนอากรทำอย่างไรค่ะ

การยื่นรายได้ มาตรา 40(2)

ธุรกิจโรงงานอุตสหกรรมทอผ้า ต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มไหมค่ะ

การจดทะเบียนพาณิชย์ร้ายขายของชำ

ชี้ช่องทางประหยัดภาษี ภงด.90,91 (1)

การทำบัญชีรับเหมาก่อสร้าง บันทึกรายได้อย่างไรค่ะ

วิธีกรอกค่านายหน้าในภ.ง.ด.1ก

ผู้ประกันตนรับ “เช็คช่วยชาติ” ได้

ใบกำกับภาษี กับ ใบส่งสินค้าชั่วคราว ต่างกันอย่างไรหรอครับ

ของขวัญที่ซื้อมาเพื่อให้ลูกค้าในช่วงเทศกาลลงบัญชีเป็นค่าอะไรคะ

รายจ่ายต้องห้าม

ให้กรรมการยืมเงินกิจการไป ไม่คิดดอกเบี้ยได้ไหม

โดนหัก ณ ที่จ่าย 3% สิ้นปีต้องทำอย่างไรบ้างคะ

การหักภาษี ณ ที่จ่าย ค่าทางด่วน

การบันทึกบัญชีรว่มค้า-ฝากขาย

ค่าสอบบัญชี

ไปจ้างคนอื่นต่อ เขาไม่ยอมให้หัก ณ ที่จ่าย แต่พอผมส่งงานกับถูกหัก

การจ่ายเงินสดปันผล

ใบกำกับภาษี

อุทยานเมืองเก่าพิจิตร

หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต

เพิ่มสาขาหรือย้ายที่ตั้งดี

ภงด 1 กับ ภงด 1ก. เหมือนหรือต่างกันตรงไหนครับ

กิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

ประกันสังคม

ภาษีเงินได้นิติบุคคล คำนวณจากอะไรค่ะ

ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ

ซื้อของจากต่างประเทศ

รายการภาระของลูกค้าจากการประกอบธุรกิจอื่น

กิจการจะเพิ่มทุนรอบสองทำได้หรือไม่ค่ะ

โปรแกรม EXCELL ออกใบกำกับภาษีได้หรือไม่ค่ะ

วิธีง่ายๆ ในการทำความสะอาด mouse(เมาส์)

การเสียภาษีกรณีมีรายได้เสริม

เงินเดือนของพนักงาน

นำเงินเข้าบัญชีธนาคาร

การบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของค่าโทรศัพท์ผู้จัดการ

ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดทำบัญชีของบริษัท

การเปลี่ยนรอบบัญชี

เอกสารทางบัญชีต้องเก็บเอกสารอะไรบ้างค่ะ

ขอตัวอย่างรายงานการประชุมปิดบัญชีธนาคารด้วยค่ะ

สัญญาต้องติดอากร ?

ออกใบทะเบียนพาณิชย์ให้กับบุคคลธรรมดา ในกรณีที่จะนำไประกอบการขนส่ง

ซื้อน้ำยาล้างรถ ขัดเคลือบสีรถยนต์บริษัท เป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามหรือไม่

บริษัทย้ายที่อยู่ของสถานประกอบการ ต้องทำอย่างไรค่ะ

ภาษีอากร

บันทึกค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า

หน้าที่ของบริษัทรับทำบัญชีจริงๆ แล้วทำอะไรให้บ้าง

ขายทรัพย์สินมรดก

บริษัทขาดทุน

ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

สัญญาเช่าทรัพย์สิน

งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีแสดงหน้ารายงานการสอบบัญชีเป็นแบบไม่แสดงความเห็น ถือว่างบการเงินนั้นไม่ถูกต้องใช่หรือไม่ ? …

สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการลงทุนกองทุนรวมหุ้น

ต้องการยกเลิกกิจการ

ค่าถมที่ดินก่อนการก่อสร้าง มีภาษีตัวใดมาเกี่ยวข้องบ้าง

พรบ.บัญชี

บันทึกบัญชีอย่างไรดีคะ

สินค้าตัวอย่างนำเข้าจากต่างประเทศ

สินทรัพย์ ที่เกิดจาก การด้อยค่า

ยื่นยอดเงินเดือนนำส่งประกันสังคมผิด

กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

การยื่น แบบ ภ.ง.ด.51 ล่าช้า

ค่าบริการทำบัญชีต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ค่ะ

การยกเว้นภาษีกรณีซื้อบุหรี่จากห้างมาขาย

จัดทำรายงานสินค้า

ขอความเห็นเรื่องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ศาลเจ้าแม่ทับทิม

หลักเกณฑ์ในการเลือกสำนักงานบัญชีเพื่อฝึกหัดงาน

สร้างโปรแกรมระบบบัญชี

การจ่ายค่ามัดจำ

กรณีไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุมต้องทำอย่างไร

ตัวเลขทางบัญชีมีความสำคัญมากกว่าที่ตาเห็น

การเช่าซื้อกรรมสิทธิ์ในสินค้าเป็นของใคร

ขอปรึกษาเรื่องการยื่นแบบค่ะ

ยื่นแบบ ภงด94 ใช้ค่าใช้จ่ายหมวดอะไรมากรอกในแบบฟอร์มบ้าง

8 ตัวช่วยลดหย่อนภาษี

การกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

แจ้งงบการเงินผิด

ลูกหนี้ไม่ชำระค่าสินค้า

อยากทราบผู้เสียภาษีมากที่สุดในปี 2555

วัดท่าหลวง

ค่าโทรศัพท์ที่ไม่เกิน 1000 บาท หัก ณ ที่จ่ายได้ไม่ค่ะ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, VAT – บริษัทจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมแก่กรรมการ

ซื้ออพาร์ทเม้นท์มา35ล้านต้องจดเป็นนิติบุคคลดีไหม

การกรอกแบบอุทธรณ์ประเมินภาษีอากรบุคคลธรรมดา

เอกสารที่ต้องได้รับเมื่อเลิกบริษัท

การเปิดใบกำกับภาษีของสินค้า BOI

แบบ สบช.3 ต้องเป็นอย่างไร

มีความประสงค์จะจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบบริษัทจำกัด

ประเด็นความผิดของงบการเงิน

จ่ายเงินประกันสังคม

ดอกเบี้ยเงินกู้

การวางแผนเกี่ยวกับเงินสด

การขออนุญาตเปิดบ่อน ทำได้ไหมค่ะ

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหาย

กรอก ภงด.1 ที่ถูกต้องอย่างไรดีคะ

สรรพากรได้เข้ามาตรวจนับสินค้าคงเหลือของบริษัทปรากฎว่าสินค้าขาดจะต้องทำอย่างไร

ต้องการเปิด หจก. เกี่ยวกับการรับทำงานโครงสร้างในโรงงาน ต้องทำอย่างไรบ้างคะ?

(Visited 19,451 times, 60 visits today)
Scroll to Top